Bài học về kế toán tổng hợp được cập nhật liên tục, để cập nhận bài học mới nhất bạn hãy truy cập website thường xuyên; đăng ký nhận tin qua email hoặc theo dõi chúng tôi qua fb.com/ketoanbacthanh

Phần 1: Nguyên lý kế toán + Kế Toán Tài Chính

Bản chất của kế toán

Xin lưu ý: Tất cả bài viết về này chúng tôi tổng hợp theo chương trình đào tạo kế toán tổng hợp thực hành tại Kế Toán Thuế Kế Toán Bác Thành và chúng tôi chuyển tất cả bài học dạng bài viết + video cho người học với mục đích giúp người chưa biết kế toán làm được kế toán và giúp người đã biết kế toán làm giỏi kế toán.

Kế toán vốn bằng tiền

Kế toán tài sản cố định; Khấu hao TSCĐ; CCDC; Chi phí trả trước

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Kế toán hàng tồn kho

Kế toán bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu + Doanh thu hoạt động tài chính + Chi phí tài chính + Kế toán các khoản thu nhập khác + Chi phí khác

Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành

Kế toán các nghiệp vụ cuối kỳ + Kết chuyển xác định KQKD

Lập báo cáo tài chính

Phần 2: Chính sách thuế + Hóa đơn chứng từ + Khai báo thuế

Hóa đơn – chứng từ – thuế môn bài

Thuế GTGT
Phần 1: Chính sách thuế GTGT (Cập nhật chính sách thuế mới nhất về thuế GTGT).

Phần 2:Hướng dẫn kê khai THUẾ GTGT trên bộ chứng từ thực tế của DN TRÊN HTKK

Thuế TNCN
Phần 1: Chính sách thuế TNCN (Cập nhật chính sách thuế mới nhất về thuế TNCN)

Phần 2: Hướng dẫn Quyết toán thuế TNCN và cách kê khai trên phần mềm HTKK

Thuế TNDN
Phần 1: Chính sách thuế TNDN (Cập nhật chính sách thuế mới nhất về thuế TNDN)

Phần 2: Hướng dẫn kê khai THUẾ TNDN TẠM TÍNH và TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN NĂM TRÊN BỘ BÁO CÁO TÀI CHÍNH THỰC TẾ CỦA DOANH NGHIỆP

Phần 3: Thực hành kế toán trên phầm mềm kế toán dựa trên bộ chứng từ thực tế tại doanh nghiệp + In sổ sách kế toán

  • Hướng dẫn thực hành kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng trên phần mềm kế toán.Cách lập chứng từ Phiếu thu; Phiếu chi; Ủy nhiệm chi và Sec, Giấy nộp tiền, Phiếu đề nghị tạm ứng và thanh toán tạm ứng. Hướng dẫn Quy trình thu chi tại doanh nghiệp.
  • Hướng dẫn thực hành kế toán vật tư và hàng hóa trên phần mềm kế toán. Cách lập chứng từ phiếu nhập kho; Phiếu xuất kho. Cách lập Bảng tổng hợp nhập xuất tồn và cách cân đối hàng tồn kho. Quy trình nhập xuất kho. Quy trình mua hàng. Quy trình bán hàng.
  • Hướng dẫn thực hành kế toán tài sản cố định và công cụ dụng cụ trên phần mềm kế toán. Cách lập bảng phân bổ khấu hao tài sản cố định. Cách lập bảng phân bổ công cụ dụng cụ và Chi phí trả trước ngắn hạn +Dài hạn
  • Hướng dẫn thực hành kế toán phân hệ tổng hợp trên phần mềm kế toán. Hướng dẫn thực hành kế toán các bút toán cuối kỳ và bút toán kết chuyển trên phần mềm.
  • Hướng dẫn cách đối chiếu số liệu sổ cái với các loại chứng từ khác trước khi in sổ sách kế toán (Ví dụ: đối chiếu sổ 111 với sổ quỹ và biên bản kiểm kê quỹ; sổ 112 với Sổ phụ ngân hàng; Sổ hàng tồn kho (TK Loại 15* với Bảng tổng hợp nhập xuất tồn; Sổ tài sản cố định (TK 211;213;214) với Bảng khấu hao tài sản cố định; Sổ chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn (TK 142 và 242) với Bảng phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn… trước khi in sổ sách kế toán)
  • Hướng dẫn cách xem báo cáo tài chính; Cách in ấn chứng từ và sổ sách; Hướng dẫn cách xuất sổ sách từ phần mềm ra excel; Hướng dẫn cách xem sổ cái và sổ chi tiết
  • Giải đáp các vướng mắc của học viên trong suốt quá trình học (Từ nguyên lý kế toán đến hóa đơn chứng từ Thuế và phần mềm kế toán).
  • Sau khi thực hành xong phần mềm kế toán, các bạn sẽ được giảng viên hướng dẫn 1 buổi về thực hành kế toán trên EXCEL để các bạn có thể tự làm và đối chiếu số liệu với dữ liệu đã nhập trong phần mềm. Cung cấp miễn phí cho bạn FILE EXCEL để làm kế toán

Đưa ra một phản hồi

Please enter your comment!
Please enter your name here