Liên hệ

Công ty Đào tạo Kế toán Bác Thành:

  • Trụ sở: 51 Võng Thị – Tây Hồ – Hà Nội.
  • Điện Thoại: (024) 3 753 82 32;
  • Di động: 0913.283.795
  • Email: bacthanhkt@gmail.com
  • Website: http//www.ketoanbacthanh.vn