Danh mục bài viết

Tổng Quan Khóa Học Kế Toán Doanh Nghiệp Thực Hành Khai Báo Thuế

 • Biết tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp nhỏ và vừa.
 • Tự tin nắm vững chế độ kế toán để hạch toán kế toán đúng theo quy định chế độ kế toán hiện hành dựa trên chứng từ thực tế phát sinh tại doanh nghiệp
 • Tự thực hiện khai báo thuế hàng tháng và quyết toán thuế cuối năm mà không phải nhờ Đào Tạo Kế Toán.
 • Làm Đào Tạo Kế Toán cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tổng quan Khóa Học Kế Toán Doanh Nghiệp Thực Hành Khai Báo Thuế

Hiện nay, nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học không phải chuyên ngành kế toán thường hay thất nghiệp và không có việc làm. Theo như nhu cầu xã hội ngày nay thì ngành kế toán là một ngành tương đối dễ xin việc làm hơn. Vậy với những sinh viên không phải học chuyên ngành kế toán cũng như những ai yêu nghề kế toán mà chưa biết về kế toán làm sao có thể có được một thời gian ngắn (2 đến 3 tháng) mà không phải tham gia học dài hạn chuyên ngành kế toán đang dạy tại các trường đại học là có thể biết biết làm kế toán tại doanh nghiệp ngay.

Khóa học Kế toán doanh nghiệp và Khai báo thuế tại Công ty TNHH Đào tạo và Đào Tạo Kế Toán thuế Kế Toán Bác Thành được thiết kế theo như cầu của nhà tuyển dụng sẽ giúp bạn có được những kinh nghiệm quý báu tương đương với người đã làm kế toán tổng hợp 2 năm về kế toán trên bộ hồ sơ chứng từ thực tế tại doanh nghiệp cũng như bạn sẽ được Thực hành khai báo thuế trên phần mềm kê khai thuế của Tổng cục thuế và Kê khai thuế qua mạng 

Vậy Kế toán doanh nghiệp và Khai báo thuế là gì?

Kế toán doanh nghiệp là những công việc kế toán hàng ngày mà một kế toán tại doanh nghiệp phải làm hàng ngày, cụ thể như sau

 • Theo dõi nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Ví dụ bán hàng chưa thu tiền, bán hàng và thu tiền, mua hàng chưa thu tiền, mua hàng và thu tiền, tạm ứng cho nhân viên đi công tác, chi tiền trả nhà cung cấp…)=>Từ đó tiến hành lập chứng từ (Lập phiếu thu; Lập phiếu chi; Lập hóa đơn bán hàng; lập phiếu nhập và phiếu xuất…)=> Ghi sổ sách kế toán (Sổ nhật ký chung; Sổ cái; Sổ chi tiết công nợ; Sổ chi tiết hàng tồn…)=>Cuối kỳ (tháng,quý, năm) tiến hành thực hiện các bút toán cuối kỳ và bút toán kết chuyển đồng thời khóa sổ để tiến hành lập báo cáo tài chính.

Tuy nhiên, doanh nghiệp hoạt động là phải kê khai và nộp thuế cho Nhà nước. Vậy làm sao kế toán mới ra trường có thể biết được những công việc khai báo thuế, vậy khai báo thuế gồm những công việc gì?, cụ thể các công việc củà hàng năm Khai báo thuế hàng tháng như sau:

 • Kế toán phải xác định được như thế nào là hóa đơn hợp pháp, hợp lý và hợp lệ như thế nào là hóa đơn bất hợp pháp để từ đó đưa ra hướng xử lý cho phù hợp khi khai báo thuế.
 • Biết chính sách thuế TNCN và biết kê khai thuế TNCN định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý cũng như biết thời gian nộp tiền thuế TNCN vào thời gian nào
 • Năm rõ chính sách thuế TNDN và biết kê khai thuế TNDN định kỳ hàng quý cũng như biết thời gian nộp tiền thuế TNDN vào thời gian nào
 • Biết rõ chính sách thuế GTGT và biết kê khai thuế GTGT định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý cũng như biết thời gian nộp tiền thuế GTGT vào thời gian nào.
 • Biết thực hiện báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn; Thông báo phát hành hóa đơn…

Hãy đến với Trung Tâm Đào Tạo Kế toán-Thuế Kế Toán Bác Thành, các bạn sẽ được những chuyên gia là Giám đốc tài chính, Kiểm toán viên và Kế toán trưởng là những người có kinh nghiệm thực tế chia sẻ tất cả những trải nghiệm thực tế về Kế toán tại Doanh nghiệp và Thực hành khai báo thuế cũng như những kinh nghiệm thực tế khi tiếp đoàn thanh kiểm tra thuế.

Tài liệu học Kế toán Doanh Nghiệp Thực Hành Và Khai Báo Thuế

 • Sẽ được cấp phát một bộ chứng từ thực tế tại doanh nghiệp (gồm hóa đơn đầu vào; hóa đơn đầu ra; Giấy báo nợ và giấy báo có ngân hàng; Sổ phụ ngân hàng; Bảng lương; Bảng trích khấu hao tài sản cố định và bảng phân bổ chi phí trả trước)
 • Được cài đặt phần mềm kế toán
 • Được cài đặt phần mềm kê khai thuế HTKK; Cài phần mềm in ảo Cute PDF Writer; JAVA để kê khai qua mạng
 • Được cấp phát một bộ báo cáo tài chính của doanh nghiệp

Phương pháp giảng dạy riêng biệt cho Kế toán Doanh Nghiệp Thực Hành Và Khai Báo Thuế

 • Nắm vững lý thuyết chính sách kế toán và thuế để vận dụng vào trong thực hành thực tế trên chứng từ. Cầm tay chỉ việc cho từng học viên.
 • Giảng viên sẽ đưa ra các tình huống thực tế về kế toán và thuế để cùng chia sẽ giúp cho học viên có những trải nghiệm thích thú khi tham gia khóa học

Chứng nhận tốt nghiệp sau khi hoàn tất Khóa học

 • Chứng chỉ tốt nghiệp “Khóa học kế toán doanh nghiệp và Khai báo thuế” có giá trị toàn quốc
 • Kế toán tổng hợp công ty
 • Kế toán viên từng phần hành (Kế toán công nợ, Kế toán bán hàng, Kế toán tiền lương, Kế toán thuế, Kế toán nội bộ, Kế toán kho, Nhân viên kế toán, Kế toán thanh toán, Kế toán tiền).
 • Nhận Đào Tạo Kế Toán và khai báo thuế của các Công ty vừa và nhỏ

Mục tiêu chương trình

Đối tượng tham dự khóa Kế toán Doanh nghiệp thực hành và Khai báo thuế

 • Khóa học được thiết kế dành riêng cho các bạn sinh viên mới tốt nghiệp không đúng chuyên ngành kế toán.
 • Những người chưa biết gì về kế toán và yêu nghề kế toán muốn tìm một công việc kế toán.
 • Những bạn đang làm các bộ phận khác trong doanh nghiệp muốn chuyển sang làm kế toán
 • Những bạn muốn học để làm Đào Tạo Kế Toán

Cơ hội nghề nghiệp sau khi hoàn tất Khóa học

 • Chứng chỉ tốt nghiệp “Khóa học kế toán doanh nghiệp và Khai báo thuế” có giá trị toàn quốc
 • Kế toán tổng hợp công ty
 • Kế toán viên từng phần hành (Kế toán công nợ, Kế toán bán hàng, Kế toán tiền lương, Kế toán thuế, Kế toán nội bộ, Kế toán kho, Nhân viên kế toán, Kế toán thanh toán, Kế toán tiền).
 • Nhận Đào Tạo Kế Toán và khai báo thuế của các Công ty vừa và nhỏ

Nội dung chương trình

1. NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (1 BUỔI)

Buổi 1

 • Kế toán là gì
 • Quy trình kế toán
 • Quy trình hoạt động của Công ty
 • Giới thiệu hệ thống tài khoản kế toán
 • Nguyên tắc hạch toán kế toán kép
 • Thủ tục chứng từ kế toán để ghi sổ.
 • Sổ sách kế toán (Sổ nhật ký chung; Sổ cái; Sổ chi tiết). Và bản chất của từng loại sổ từ loại 1 đến loại 9.
 • Đối tượng sử dụng thông tin kế toán

 

2. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (11 BUỔI)

Buổi 2: Kế toán vốn bằng tiền

 • Định nghĩa kế toán vốn bằng tiền (Tiền mặt và Tiền gửi ngân hàng).
 • Tài khoản sử dụng vốn bằng tiền (Tiền mặt và Tiền gửi ngân hàng).
 • Kết cấu tài khoản vốn bằng tiền và Sơ đồ tóm tắt hạch toán kế toán.
 • Chứng từ kế toán sử dụng trong một số trường hợp của một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến tài khoản vốn bằng tiền
 • Làm bài tập về tài khoản vốn bằng tiền của một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu
 • Thực hành viết phiếu thu, phiếu chi tiền mặt và Viết UNC và Viết Sec; Viết giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà Nước.
 • Giải đáp bài tập và thắc mắc của học viên.

Buổi 3: Kế toán hàng tồn kho

 • Khái niệm hàng tồn kho
 • Khái niệm về giá gốc hàng tồn kho; Giá trị thuần có thể thực hiện được.
 • Tài khoản sử dụng và Kết cấu của tài khoản; Sơ đồ tóm tắt một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu của Hàng tồn kho
 • Chứng từ kế toán sử dụng trong một số trường hợp tăng và giảm hàng tồn kho
 • Thực hành làm bài tập
 • Giải đáp bài tập và thắc mắc của học viên

Buổi 4: Kế toán tài sản cố định

 • Khái niệm Tài sản cố định. Khấu hao tài sản cố định. Giới thiệu thông tư về khấu hao tài sản cố định
 • Khái niệm về CCDC; Chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn
 • Tài khoản để theo dõi tài sản cố định;Khấu hao tài sản cố định ; CCDC và Chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn.
 • Kết cấu của tài khoản và Sơ đồ tóm tắt hạch toán kế toán.
 • Chứng từ kế toán để ghi nhận tăng và ghi nhận giảm của những tài khoản trên trong một số trường hợp cụ thể liên quan đến tài sản cố định, chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn, công cụ dụng cụ (Ví dụ tăng do mua trả ngay, mua chịu, tăng do đầu tư góp vốn, tăng do tự sản xuất….)
 • Thực hành làm bài tâp
 • Giải đáp bài tập và thắc mắc của học viên

Buổi 5: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

 • Khái niệm tiền lương và cách tính lương của một số trường hợp cụ thể
 • Các dạng hợp đồng lao động (Hợp đồng lao động trên 3 tháng và Hợp đồng lao động dưới 3 tháng). Xây dựng hệ thống thang bảng lương đóng BHXH; Xây dựng hệ thống thang bảng lương thu nhập; Xây dựng quy chế tiền lương và tiền thưởng.
 • Tài khoản để theo dõi sự biến động của tiền lương và các khoản trích theo lương
 • Kết cấu của tài khoản; Sơ đồ tóm tắt hạch toán kế toán
 • Chứng từ kế toán để ghi nhận tăng và ghi nhận giảm của những tài khoản trên trong một số trường hợp cụ thể
 • Thực hành làm bài tập
 • Giải đáp bài tập và thắc mắc của học viên

Buổi 6+7: Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành

 • Khái niệm giá thành
 • Tập hợp chi phí để tính giá thành
 • Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ (theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp; theo ước lượng sản phẩm hoàn thành tương đương)
 • Các phương pháp tính giá thành (Theo đơn đặt hàng; Theo tỷ lệ; Theo Z kế hoạch)

Buổi 8: Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh + Doanh thu hoạt động tài chính + Chi phí tài chính + Kế toán các khoản thu nhập khác + Chi phí khác

 • Khái niệm về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • Khái niệm về doanh thu tiêu dùng nội bộ
 • Khái niệm về các khoản giảm trừ doanh thu
 • Khái niệm Doanh thu tài chính + Chi phí tài chính
 • Khái niệm về các khoản thu nhập khác + Chi phí khác
 • Tài khoản sử dụng và Kết cấu của tài khoản; Sơ đồ tóm tắt hạch toán kế toán của một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
 • Chứng từ kế toán sử dụng của một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu liên quan đến việc bán hàng và giảm trừ doanh thu; Cũng như chứng từ sử dụng của một số nghiệp vụ về thu nhập khác và chi phí khác + Doanh thu tài chính và chi phí tài chính
 • Thực hành làm bài tập
 • Giải đáp bài tập và thắc mắc của học viên

Buổi 9,10,11,12: Kế toán các bút toán cuối kỳ + Bút toán kết chuyển xác định kết quả kinh doanh và Lập báo cáo tài chính

Kế toán các nghiệp vụ cuối kỳ + Kết chuyển xác định kết quả kinh doanh

 • Thực hiện các bút toán cuối kỳ (Gồm bút toán phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn; Phân bổ chi phí trả trước dài hạn; Bút toán tiền lương và các khoản trích theo lương;Bút toán kết chuyển thuế VAT đầu vào và đầu ra; Các bút toán về điều chỉnh cuối kỳ gồm tiền, hàng tồn kho, tài sản cố định nếu có. Cộng với các nghiệp vụ về đối chiếu công nợ, Các bút toán lập dự phòng).
 • Thực hiện các bút toán kết chuyển chi phí và kết chuyển doanh thu để xác định kết quả kinh doanh

Lập báo cáo tài chính

 • Mục đích và Ý nghĩa của các báo cáo tài chính
 • Trách nhiệm lập và trình bày báo cáo tài chính
 • Cách lập các báo cáo tài chính (Gồm bảng cân đối kế toán, Kết quả kinh doanh, Lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính)
 • Giải đáp các vướng mắc của học viên

 

3. THC HÀNH KHAI BÁO THU (9 BUI)

Buổi 13: Tổng quan về thuế + Hóa đơn chứng từ + Thuế môn bài

 • Các bước về khai thuế ban đầu khi doanh nghiệp đã được thành lập +Thuế môn bài
 • Khởi tạo hóa đơn và thông báo phát hành hóa đơn. và các trường hợp xử lý khi thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan quản lý thuế hoặc không thay đổi cơ quan quản lý thuế
 • Cách phân biệt hóa đơn tài chính và chứng từ khác
 • Các chỉ tiêu bắt buộc và không bắt buộc trên hóa đơn tài chính; Như thế nào là hợp đơn bất hợp pháp và hóa đơn hợp lệ
 • Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý (BC26) và Báo cáo mất hóa đơn (BC21)
 • Cách viết hóa đơn (Viết hóa đơn trong trường hợp số mặt hàng mua nhiều hơn số dòng trên hóa đơn….và các trường hợp về hóa đơn như: mất hóa đơn, hủy hóa đơn và điều chỉnh hóa đơn).
 • Thời gian nộp của tất cả các tờ khai của từng sắc thuế (Môn bài, VAT, PIT, CIT).
 • Hướng dẫn Cài đặt phần mềm HTKK, Phần mềm ảo Cute PDF; JAVA để Kê khai thuế online
 • Cách tra cứu hóa đơn đầu vào xem có hợp pháp không trên trang web của Bộ tài chính
 • Giải bài tập và giải đáp vướng mắc của học viên

 

Buổi 14, 15: Chính sách thuế GTGT + Hướng dẫn kê khai thuế GTGT trên HTKK và kê khai thuế qua mạng

Phần 1: Chính sách thuế GTGT (Cập nhật chính sách thuế mới nhất về thuế GTGT)

 • Khái niệm thuế GTGT. Phân biệt kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và Kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.
 • Các trường hợp phải xuất hóa đơn GTGT (Bán hàng hóa, Cung cấp dịch vụ, Biếu tặng, Khuyến mại, Bán bất động sản, Xây dựng….). Rủi ro của việc xuất hóa đơn GTGT không đúng thời điểm. Rủi ro của việc mua hóa đơn để hóa giải chi phí không có hóa đơn chứng từ và biện pháp thực hiện
 • Các trường hợp không phải xuất hóa đơn GTGT (như luân chuyển tài sản giữa các chi nhánh với nhau; các khoản thu về bồi thường, góp vốn bằng tài sản).
 • Điều kiện để một hóa đơn đủ điều kiện khấu trừ VAT đầu vào
 • Trường hợp kê khai thuế GTGT của những Doanh nghiệp có chi nhánh hạch toán phụ thuộc và chi nhánh hạch toán độc lập thì như thế nào?

Phần 2: Hướng dẫn kê khai THUẾ GTGT trên bộ chứng từ thực tế của DN TRÊN HTKK

 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm HTKK mới nhất để kê khai thuế GTGT và hướng dẫn cách nộp tờ khai thuế GTGT qua mạng IHTKK.
 • Hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo tháng (Gồm tờ khai và bảng kê mua vào bán ra và Tờ khai thuế GTGT) trên hóa đơn thực tế tại một doanh nghiệp.
 • Hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo tháng trong trường hợp doanh nghiệp có 2 lĩnh vực kinh doanh (một lĩnh vực chịu thuế GTGT và một lĩnh vực không chịu thuế GTGT).
 • Hướng dẫn kê khai thuế GTGT trong trường hợp có bán hàng vãng lai ngoại tỉnh
 • Giải thích một số trường hợp kê khai thuế GTGT trong trường hợp Công ty có chí nhánh khác tỉnh thành và trong trường hợp cùng tỉnh thành.
 • Hướng dẫn kê khai điều chỉnh bổ sung khi đã gửi Tờ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế
 • Giải bài tập thuế GTGT và các vướng mắc của học viên

Buổi 16,17,18: Chính sách thuế TNDN + Hướng dẫn kê khai thuế TNDN trên HTKK và kê khai thuế qua mạng

Phần 1: Chính sách thuế TNDN (Cập nhật chính sách thuế mới nhất về thuế TNDN)

 • Khái niệm thuế TNDN và đối tượng Nộp thuế TNDN
 • Sự khác nhau giữa Kế toán và thuế (Về việc ghi nhận doanh thu theo kế toán và ghi nhận doanh thu theo thuế; Cách tính chi phí theo thuế và cách tính chi phí theo kế toán)
 • Thu nhập chịu thuế và Thu nhập tính thuế khác nhau như thế nào. Cách tính thuế TNDN
 • Cách chuyển lỗ của những năm trước vào năm tính thuế hiện hành
 • Cách bù trừ giữa hoạt động sản xuất kinh Doanh được ưu đãi thuế với hoạt động kinh Doanh không được ưu đãi thuế

Phần 2: Hướng dẫn kê khai THUẾ TNDN TẠM TÍNH và TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN NĂM TRÊN BỘ BÁO CÁO TÀI CHÍNH THỰC TẾ CỦA DOANH NGHIỆP

 • Hướng dẫn kê khai tạm tính thuế TNDN theo mẫu 01A và mẫu 01B trên phần mềm HTKK và hướng dẫn kê khai thuế qua mạng IHTKK
 • Hướng dẫn Lập tờ khai Quyết toán thuế TNDN và một số Phụ lục kèm theo tờ khai Quyết toán thuế TNDN trên phần mềm HTKK và hướng dẫn kê khai thuế qua mạng IHTKK
 • Hướng dẫn xử lý trường hợp đã nộp đã khai cho cơ quan thuế mà phát hiện sai thì xử lý như thế nào?
 • Giải bài tập và trả lời những vướng mắc của học viên

Buổi 19, 20,21: Chính sách thuế TNCN + Hướng dẫn kê khai thuế TNCN trên HTKK và kê khai thuế qua mạng

Phần 1: Chính sách thuế TNCN (Cập nhật chính sách thuế mới nhất về thuế TNCN)

 • Đối tượng nộp thuế TNCN
 • Thu nhập chịu thuế TNCN và Thu nhập tính thuế khác nhau như thế nào.
 • Thủ tục đăng ký MST TNCN, Thủ tục đăng ký giảm trừ người phụ thuộc
 • Những khoản thu nhập chịu thuế TNCN và những khoản thu nhập không chịu thuế TNCN
 • Cách tính thuế TCCN từ tiền lương tiền công, Thuế TNCN của thu nhập từ kinh doanh (cụ thể là cho thuê nhà), Cách tính thuế TNCN từ đầu tư vốn. Cách kê khai trên phần mềm HTKK và cách nộp Tờ khai thuế qua mạng IHTKK
 • Hướng dẫn cách tính và kê khai thuế trong trường hợp người nước ngoài không phải là cá nhân cư trú tại Việt Nam trên phần mềm HTKK và cách nộp tờ khai thuế TNCN qua mạng IHTKK
 • Hướng dẫn cách viết giấy nộp tiền thuế TNCN và Trả lời các vướng mắc của học viên

Phần 2: Hướng dẫn Quyết toán thuế TNCN và cách kê khai trên phần mềm HTKK

 • Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN trên phần mềm HTKK trong trường hợp ủy quyền và trong trường hợp không ủy quyền bằng bài tập cụ thể. Và hướng dẫn nộp Tờ khai thuế TNCN qua mạng trên IHTKK
 • Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN của người lao động là người nước ngoài trong nhiều trường hợp bằng bài tập cụ thể (Lần đầu tiên đến VN và đi về trong năm dương lịch, Lần đầ tiền đến Việt Nam nhưng trong năm dương lịch thì không phải là cá nhân cư trú nhưng tính trong 12 tháng liên tục là cá nhân cư trú tại Việt Nam; Lần đầu tiên đến Việt Nam và tính trong năm dương lịch là cá nhân cư trú nhưng đến 31/12 cá nhân vẫn chưa rời khỏi Việt Nam….)
 • Hướng dẫn về kê khai bổ sung khi đã nộp Tờ khai Quyết toán thuế TNCN cũng như Tờ khai tạm tính thuế TNCN hàng tháng cho Cơ quan thuế.
 • Giải bài tập và trả lời những vướng mắc của học viên

 

4. THỰC HÀNH KẾ TOÁN TRÊN PHẦN MỀM DỰA TRÊN CHỨNG TỪ THỰC TẾ CỦA DOANH NGHIỆP (BUỔI 22, 23, 24, 25, 26,27)

 • Hướng dẫn thực hành kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng trên phần mềm kế toán.Cách lập chứng từ Phiếu thu; Phiếu chi; Ủy nhiệm chi và Sec, Giấy nộp tiền, Phiếu đề nghị tạm ứng và Giấy thanh toán tạm ứng. Hướng dẫn Quy trình thu chi tại doanh nghiệp.
 • Hướng dẫn thực hành kế toán vật tư và hàng hóa trên phần mềm kế toán.Cách lập chứng từ phiếu nhập kho; Phiếu xuất kho. Cách lập Bảng tổng hợp nhập xuất tồn và cách cân đối hàng tồn kho. Quy trình nhập xuất kho. Quy trình mua hàng. Quy trình bán hàng.
 • Hướng dẫn thực hành kế toán tài sản cố định và công cụ dụng cụ trên phần mềm kế toán.Cách lập bảng phân bổ khấu hao tài sản cố định. Cách lập bảng phân bổ công cụ dụng cụ và Chi phí trả trước ngắn hạn + Dài hạn
 • Hướng dẫn thực hành kế toán phân hệ tổng hợp trên phần mềm kế toán.Hướng dẫn thực hành kế toán các bút toán cuối kỳ và kết chuyển trên phần mềm.
 • Hướng dẫn cách đối chiếu số liệu sổ cái với các loại chứng từ khác trước khi in sổ sách kế toán (Ví dụ: đối chiếu sổ 111 với sổ quỹ và biên bản kiểm kê quỹ; sổ 112 với Sổ phụ ngân hàng; Sổ hàng tồn kho (TK Loại 15* với Bảng tổng hợp nhập xuất tồn; Sổ tài sản cố định (TK 211;213;214) với Bảng khấu hao tài sản cố định; Sổ chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn (TK 142 và 242) với Bảng phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn… trước khi in sổ sách kế toán)
 • Hướng dẫn cách xem báo cáo tài chính; Cách in ấn chứng từ và sổ sách; Hướng dẫn cách xuất sổ sách từ phần mềm ra excel; Hướng dẫn cách xem sổ cái và sổ chi tiết
 • Sau khi thực hành xong phần mềm kế toán, các bạn sẽ được giảng viên hướng dẫn 1 buổi về thực hành kế toán trên EXCEL để các bạn có thể tự làm và đối chiếu số liệu với dữ liệu đã nhập trong phần mềm. Cung cấp cho bạn 1 bộ tài liệu thực tế của 1 Công ty phát sinh trong 1 tháng để từ đó các bạn Tự lập Chứng từ=>Ghi sổ sách kế toán bằng tay=>Khóa sổ=> Lập bảng cân đối số phát sinh=> Lập báo cáo tài chính và Quyết toán thuế. Cung cấp cho bạn bài giải (Gồm lập chứng , và ghi sổ, Lập báo cáo tài chính +Quyết toán thuế) mà chúng tôi đã giải sẵn để cho các bạn tiện theo dõi và đối chiếu số liệu
 • Giải đáp các vướng mắc của học viên trong suốt quá trình học(Từ nguyên lý kế toán đến Hóa đơn chứng từ và thuế cũng như phần mềm kế toán)

dang ky ngay

Kế Toán Doanh Nghiệp Thực Hành và KBT

7
7/2017
Kế toán doanh nghiệp thực hành và khai báo thuế
Sáng (8h30-12h00): 2-4-6 hoặc 3-5
Tối (18h30-21h00): 2-4-6 hoặc 3-5
Cả ngày (8h00-16h30): Chủ Nhật
11
8/2017
Kế toán doanh nghiệp thực hành và khai báo thuế
Sáng (8h30-12h00): 2-4-6 hoặc 3-5
Tối (18h30-21h00): 2-4-6 hoặc 3-5
Cả ngày (8h00-16h30): Chủ Nhật

Đưa ra một phản hồi

Please enter your comment!
Please enter your name here