Tài Liệu Văn Bản Thuế Hiện Hành

Thông tư 151/2014/TT-BTC

BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:  151/2014/TT-BTC                Hà Nội, ngày 10 tháng 10...

những điểm mới của Thông tư số 151/2014/TT-BTC có hiệu lực...

Tóm tắt những điểm mới của Thông tư số 151/2014/TT-BTC có hiệu lực ngày 15/11/2014   Thông tư 151/2014/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/11/2014  sửa...

Hệ thống tài khoản theo quyết định 200

Hệ thống tài khoản theo quyết định 200 Tải hệ thống tài khoản theo quyết định 200 tại đây : HE THONG TAI KHOAN DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI...

Cách xử lý khi mua hàng không có hóa đơn đầu...

 Cách xử lý mua hàng không có hóa đơn đầu vào:  Kể từ ngày 02/08/2014 khoản 2.4 điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC: Tất cả các trường...

Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp...

Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp  khi tính thuế...

Những điểm mới Thông tư 96/2015/TT-BTC về thuế thu nhập doanh...

Những điểm mới Thông tư 96/2015/TT-BTC về thuế thu nhập doanh nghiệp BTC ban hàng  Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp...

Chi phí thuê xe đưa đón nhân viên đi làm có...

Chi phí thuê xe đưa đón nhân viên đi làm có được tính vào chi phí thuế TNDN , thuế TNCN hay không 1. Chi...

Chăm sóc khách hàng

- Advertisement -

KHÓA HỌC PHỔ BIẾN

DỊCH VỤ PHỔ BIẾN