Tài Liệu Kế Toán

Mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 200 1. Báo cáo tài chính năm gồm: – Bảng cân đối kế toán: Mẫu số B 01...

hướng dẫn cách tra cứu mẫu dấu doanh nghiệp

Hướng dẫn các tra cứu mẫu dấu doanh nghiệp Căn cứ vào Điều 44 Luật Doanh nghiệp sửa đổi năm 2014, có hiệu lực từ...

thời hạn nộp mẫu 06/GTGT áp dụng cho năm 2016,2017

thời hạn nộp mẫu 06/GTGT áp dụng cho năm 2016,2017 Khoản 7, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/01/2013 của Bộ Tài chính quy...

Quy định về mức lương tối thiểu năm 2016

Quy định về mức lương tối thiểu năm 2016 Theo Nghị định 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 của Chính phủ Kể từ ngày 1/1/2016  Mức lương tối thiểu...

Tỷ lệ trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCD năm 2016

Tỷ lệ trích các khoản theo lương BHXH, BHYT, BHTN, KPCD năm 2016  Tỷ lệ trích các khoản theo lương năm 2016 bao gồm: Tỷ...

Cách xây dựng thang bảng lương năm 2016 mới nhất

Cách xây dựng thang bảng lương năm 2016 mới nhất Hướng dẫn cách xây dựng thang bảng lương năm 2016 để đóng BHXH theo đúng các nguyên...

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn viết sai theo ...

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn viết sai theo  thông tư 39/2014/TT-BCT. Theo thông tư 39/2014/TT-BCT hướng dẫn về hóa đơn thì khi kế toán viết...

Tìm địa chỉ học kế toán thực hành tốt nhất ở...

Tìm địa chỉ học kế toán thực hành tốt nhất ở Hà Nội. Hôm nay lang thang lên diễn đàn sinh viên it có...

Chăm sóc khách hàng

- Advertisement -

KHÓA HỌC PHỔ BIẾN

DỊCH VỤ PHỔ BIẾN